Thursday, November 26, 2015

#SpokenWords2

“Ang Mga Lugar Ay Pawang Mga Lugar Lamang”
By: Juan Miguel Severo
Ang mga parke ay pasyalan.
Ang mga kalsada ay para sa mga sasakyan.
Ang mga puno, para sa lilim.
Ang mga poste ng ilaw, tanglaw sa dilim. 
Sabihin mo sa sarili mo: Ang mga lugar ay pawang mga lugar lamang.


Huwag kang magkakamaling hanapin maski anino niya sa tabi mo o ang mga hakbang ng mga paa niyang dati'y sumasabay sa'yo.
Walang kinalaman ang paglubog ng araw sa init ng kanyang kamay o ang simoy ng hangin sa ginhawa ng kanyang akbay, ang huni ng mga ibon sa iyong tuwa.
Wala na siya.


Ito ang napatunayan ko: Kaya mong makabisa ang bawat liko ng isang siyudad nang hindi ito itinuturing na tahanan.

Ang mga lugar ay pawang mga lugar lamang hanggang mag kasama niyong namasdan ang mga ito.
Ang sementong sahig ay mananatiling tahimik kung hindi niyo sinulat dito ang inyong kwento- ang inyong kwento, mga pangako, mga problemang binuo- paulit-ulit, paulit-ulit ipapaalala ko sa sarili ko ang bawat kanto na pinalampas, bawat sulok ng wala mo pang bakas, ang iyong mukha, ang iyong ulo sa aking dibdib. 
Maglalabay ako hanggang matanggap ko.

Itong mga lugar na pawang mga lugar lamang 
at hindi tahanan ng mga alaala mo.

No comments:

Post a Comment

Leave your comments here...